Een monument opknappen? Hier moet je rekening mee houden.

Duurzaamheid

Wonen in een monument kan een mooie ervaring zijn. Tenslotte woon je in een gebouw wat de tand des tijds doorstaan heeft en vaak hele generaties heeft zien komen en gaan. Monumenten hebben vaak een statig aanzicht en worden daarom ook vrijwel altijd aangemerkt als beeldbepalend object. Het opknappen van- en wonen in een monumentaal pand kan zowel voordelen als nadelen hebben. Daarom hebben wij voor jou enkele tips en gedachten op een rij gezet waar je rekening mee kunt houden wanneer je besluit om een monument te kopen.

Ups and downs van een monument

Een monument bezitten kan, zoals eerder gezegd een mooie ervaring zijn. Je bezit een pand met een historische waarde, je leert veel over de geschiedenis en je kunt subsidies ontvangen die je ondersteunen bij het onderhouden van een monument. Aan de andere kant ben je veel meer gebonden aan de wet- en regelgeving wanneer je jouw pand wilt aanpassen, verbouwen of restaureren. Vaak heb je te maken met het aanvragen van vergunningen wat het opknappen of aanpassen vooral een tijdrovende klus maakt. Ook de onderhoudskosten zijn hoger omdat het onderhoud van een monumentaal pand specialistische zorg vraagt.

Welke subsidies kun je aanvragen?

Omdat het kopen en opknappen van een monumentaal pand niet voor iedereen is weggelegd en vaak duurder dan gemiddeld uit kan vallen, hebben de overheid en gemeentes besloten verschillende subsidies beschikbaar te stellen om het financieel aantrekkelijker te maken deze stap te zetten. Zo heb je subsidies voor de instandhouding, de herbestemming en de restauratie van een monumentaal pand.

Subsidies voor instandhouding

Wanneer je het pand niet wilt gebruiken als woonruimte, verstrekt de overheid de subsidie voor instandhouding van een monument (SIM). Denk hierbij aan kerken, fabrieken en molens die ook als zodanig gebruikt worden. Een gedeelte van het onderhoud van je monument kun je financieren met de SIM. Het gaat dan wel om sober en doelmatig onderhoud, op basis van een instandhoudingsplan, voor een periode van 6 jaar. Wanneer je het monumentale pand wel wilt gebruiken als woonruimte, kun je een beroep doen op de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. Je ontvangt dan een bijdrage aan de instandhouding van de monumentale onderdelen van het huis zoals de kozijnen, het dak of de fundering. Per 2019 vervangt deze regeling de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. Elk jaar, na afronding van de werkzaamheden, kun je de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten opnieuw aanvragen.

Subsidie voor herbestemming

Maar wat als het pand want je op het oog hebt, nog geen woonbestemming heeft? Of wanneer er lastig een woonbestemming voor te krijgen is, zoals bij een kerk, kasteel of school. Met de subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten, kun je onderzoeken welke bestemmingsmogelijkheden er zijn. De subsidie dekt de kosten voor onderzoek naar de haalbaarheid van de herbestemming en de kosten om het bouwwerk in de tussentijd wind- en waterdicht te houden.

Subsidie voor restauratie

Iedere provincie ontvangt jaarlijks vanuit het Rijk een bedrag voor restauratiewerkzaamheden aan rijksmonumenten. Met dat bedrag kunnen provincies subsidies of lage-rente-leningen verstrekken voor het restaureren van monumentale panden. Elke provincie besteed het ontvangen budget weer anders. Zo kan de ene provincie meer het accent leggen op subsidies voor panden van culturele waarde terwijl andere provincies vooral het onderhoud van panden met een religieus belang willen subsidiëren. 

De juiste vakman zoeken

Juist omdat het opknappen van een monument zoveel zorg vraagt, is het vinden van de juiste vakman voor een bepaalde klus vaak een lastig karwei. Niet elke doorsnee aannemer heeft tenslotte verstand van historische funderingen. Op basis van recensies van mensen die al eerder een monument hebben opgeknapt, kom je al een heel eind. Maar wat als je nog steeds niet die vakman vindt die je echt nodig hebt? Dan kan de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) wellicht helpen. Deze stichting certificeert restauratieprofessionals aan de hand van vooraf opgestelde richtlijnen. Bedrijven moeten daarnaast aan strenge eisen voldoen om hun certificatie te behouden. De stichting ERM heeft een eigen database waarin je onder meer per beroepsgroep kunt zoeken naar het gecertificeerde bedrijf dat bij jouw klus past. Helemaal handig.

Ook onze professionals kunnen je verder helpen wanneer het gaat om het verbouwen of herinrichten van een monumentaal woonhuis. Kijk bij onze (binnenhuis)architecten en stel gerust je vraag.

Crindel WhatsApp Chat
Verstuur via WhatsApp