Circulair versus ecologisch bouwen

Nieuwbouw

In de nieuwbouwwereld volgen de verandering elkaar snel op. De term die je vandaag de dag steeds meer lijkt te horen is het ‘circulaire bouwen’. Wat is het? En wat is het verschil met een ecologische bouwstijl? Is het één beter dan het ander? En waar kies je dan het beste voor?

Wat is ecologisch bouwen?

Bij ecologisch bouwen ligt de nadruk op bewust materiaalgebruik. Dit houdt in dat het materiaal een natuurlijke oorsprong heeft en dat er gekozen wordt voor milieubewuste varianten voor bijvoorbeeld de verwarmingsinstallatie of het watergebruik in toiletten. Ecologisch bouwen wordt steeds belangrijker omdat onze traditionele grondstoffen uitgeput dreigen te raken en we moeten zoeken naar manieren om het milieu minder te belasten. Modle is een specialist op Crindel die ecologisch bouwen als specialiteit heeft. De houten woningen van Modle stoten gemiddeld tachtig procent minder CO2 uit in vergelijking met betonnen of gemetselde woningen.

Wat is circulair bouwen?

Bij circulair bouwen ligt de nadruk op het hergebruik van gebruikte materialen. Het is dus een kringloop proces waarbij ervoor gewaakt wordt dat niets verloren gaat. De filosofie achter het circulaire bouwen is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet voor een volgend product. Om dat concept te waarborgen zie je dat producten steeds vaker een zogenaamd materialenpaspoort krijgen. Dat paspoort heeft als doel alle gebruikte materialen van een gebouw in kaart te brengen en er zo voor te zorgen dat het in de toekomst gemakkelijker is om die materialen te hergebruiken. Naar verwachting zal een materialenpaspoort bij een gebouw in de toekomst veel invloed gaan hebben op zaken als bijvoorbeeld financiering en waardebepaling.

Het één of het ander?

Op dit moment is het nog niet goed mogelijk om een woning voor de volle honderd procent circulair te bouwen. Dus vaak gaat het circulair bouwen hand in hand met het ecologisch bouwen. Benodigde producten of materialen waarvoor geen gebruikt alternatief bestaat zal op duurzame wijze nieuw vervaardigd moeten worden.

Circulair bouwen en ecologisch bouwen kunnen dus een mooie aanvulling zijn op elkaar. Het gaat dus niet om wat beter is of om welke keuze je moet maken, maar meer om hoe je kijkt naar het bouwproces van een woning. Bestaan er materialen die je op een goede wijze kunt hergebruiken, dan ben je circulair aan het denken en bespaar je een hoop onnodige kosten. Daarbij doe je geen beroep op onze natuurlijke grondstoffen en belast je het milieu niet of nauwelijks.

Bestaan er geen materialen die je kunt hergebruiken, dan nog kun je jouw impact op het milieu minimaliseren door te kiezen voor een ecologische manier van bouwen.

Wil je meer lezen over alle in- en om je woning? Bij onze tips vind je voldoende informatie over allerlei onderwerpen. En stel natuurlijk gerust je vragen aan onze specialisten. Zij kunnen je helpen met al jouw wensen en ideeën.

Crindel WhatsApp Chat
Verstuur via WhatsApp