Erfgrens regels: waar moet je rekening mee houden?

Tuin
potten

Het bepalen van de erfgrens is niet alleen erg belangrijk voor het voorkomen van burenruzies. Het kennen van deze grens is ook van belang wanneer je interesse hebt voor een aanbouw of schutting op de erfgrens. Daarnaast gelden er ook weer regels voor het planten van bomen en struiken op de erfafscheiding. 

Welke regels zijn er eigenlijk rondom de erfgrens? Voorkom gedoe en lees gauw verder, want in onderstaande blog zetten wij alle regels op een rijtje!

Erfgrens bepalen 

De grenzen van erven en percelen staan (tot op de centimeter) vast in registers. Dit staat vast en is niet te veranderen. De exacte bepalingen van jouw erf grens kun je opvragen bij jouw eigen gemeente zodat je precies weet waar en hoe deze loopt.

Zeker wanneer je een nieuwbouwwoning koopt waarbij de tuin nog niet is aangelegd, is het belangrijk deze erfgrens goed te kennen. Je hebt tenslotte al heel veel zaken om rekening mee te houden bij de oplevering, het verkeerd plaatsen van je nieuwe tuinhuisje hoeft daar niet nog eens bij te komen. Over tuinhuisjes en het aanleggen van tuinen gesproken; wist je dat je deze zaken kunt meefinancieren bij je hypotheek? Enfin, terug naar de erfgrens.

Een afscheiding bouwen op de erfgrens 

Wanneer je een heg of schutting als afscheiding wilt plaatsen zijn jouw buren verplicht hieraan mee te werken. Staat er al een scheidingsmuur in de vorm van een heg of schutting, dan gelden er andere regels voor het vernieuwen of vervangen van deze afscheiding. 

Je kunt jouw buren namelijk niet dwingen de afscheiding te vernieuwen of vervangen. Wanneer je toch graag een andere erfafscheiding wilt aanleggen, zal je dus het gesprek aan moeten gaan met de buren. Wanneer zij bepalen niet mee te werken aan het vervangen of vernieuwen van de scheiding sta je voor de keuze de handdoek in de ring te gooien of de scheidsmuur op eigen grond te plaatsen. De kosten zijn in dit geval vanzelfsprekend voor jou. Het voordeel hiervan is dat je zelf kunt bepalen wat voor scheidswand je plaatst. Het nadeel is dat de kosten hiervan geheel voor jouw rekening zijn en dat je een klein stukje grond moet opgeven voor het neerzetten van een schutting.

Tegen de erfgrens of scheidsmuur bouwen 

Voor het bouwen tegen de erfgrens aan gelden geen specifieke regels. Je kunt dus gewoon jouw nieuwe schuurtje tegen de erfgrens aan bouwen. Wanneer je tegen de scheidsmuur wilt bouwen is het wel belangrijk dat je let op bepaalde aspecten. Je zal bijvoorbeeld moeten vaststellen om wat voor scheidsmuur het gaat. 

Wanneer het gaat om een gedeelde scheidsmuur mag je hier tegenaan bouwen mits je toestemming hebt van de buurtjes. Als de scheidsmuur onderdeel is van de woning van de buren heb je toestemming nodig van de buren om hier tegenaan te bouwen. Leg dit soort afspraken altijd vast zodat er later geen gedoe kan komen over onduidelijkheid over afspraken en overeenkomsten. 

Hoe zit het met groen?

Wanneer je een boom of stuik aan wilt leggen in de buurt van de erfgrens gelden er weer andere regels. Een boom mag bijvoorbeeld niet binnen twee meter van de erfgrens gepland worden. Voor een struik geld een wat kleinere ‘verboden zone’, namelijk 50 cm. Wél zijn er een aantal situaties waarin uitzonderingen gemaakt worden als het gaat om groen binnen de verboden zonde. 

Zo spreken we van verjaring wanneer de boom of struik zich al meer dan 20 jaar binnen de verboden zone bevindt. In dit geval mag er geen bezwaar worden gemaakt door de buren. Dit geldt ook wanneer een boom of struik lager is dan de scheidsmuur. Daarnaast kunnen de regels ook afwijken wanneer jouw gemeente andere afstanden hanteert. Zoek dit dus altijd goed uit! Daarnaast is het belangrijk om te onthouden dat er geen verboden zone bestaat wanneer de erfgrens gedeeld wordt met een openbare weg of water. Alles uitgezocht en helder? Dan kan het planten en verpotten beginnen!

Verjaring

We hadden het hierboven al even kort over de term verjaring. Het kan namelijk voorkomen dat je door verjaring een stuk grond zal moeten afstaan of dat er een nieuw stuk grond ineens bij jouw terrein hoort. Wanneer iemand 20 jaar (of meer) gebruik maakt van een stuk grond dat eigenlijk van de buren is, gaat dit stuk hem toebehoren. Hier zitten uiteraard ook weer een aantal regels en uitzonderingen aan verbonden. 

Zo moet het stuk grond 20 jaar (of langer) gebruikt worden door het huishouden. Dit houdt in dat het ook aangetoond of onderbouwt zou moeten kunnen worden met bijvoorbeeld foto’s of getuigenverklaringen. Daarnaast zou de oorspronkelijke eigenaar van het stuk grond in die 20 jaar geen bezwaar gemaakt moeten hebben. 

Zo, alle regels staan weer op een rijtje! Onze beste tip is het doen van goed onderzoek voordat je in het wilde weg bomen gaat planten of schuttingen wilt vervangen. Zo voorkom je een bezoekje aan de rijdende rechter ;-). 

Menu
Crindel WhatsApp Chat
Verstuur via WhatsApp