De huizenmarkt in 2021 – wat kunnen we verwachten?

Woning kopen

We hebben een bizarre tijd achter de rug en waarschijnlijk nog een bizarre tijd in het verschiet. Welke gevolgen heeft dat voor onze Nederlandse woningmarkt? Niet alle economen zijn het hier helemaal over eens maar toch is er sprake van optimisme. Optimisme? In deze tijd? Laten we even kijken naar alle factoren die momenteel meespelen.

Economische onzekerheid

Het corona virus heeft natuurlijk een enorme impact op de economie. Restaurants en winkels zijn lange tijd dicht, evenementen zijn afgeblazen of opgeschort en andere organisaties kregen met nieuwe regels te maken om de verspreiding van het virus in te perken. En dat heeft zijn weerslag gehad op ons inkomen. Zo zijn er meer faillissementen aangevraagd en wordt er voorspeld dat de werkeloosheid in 2021 zal stijgen tot 8,5%. Daarnaast wordt het voor starters steeds lastiger om financieel machtig genoeg te zijn om een eigen woning te kunnen kopen. De gemiddelde woningwaarde is het afgelopen jaar gestegen tot €355.000. Als starter moet je dus direct al een knap inkomen hebben om voor dit bedrag een hypotheek te kunnen afsluiten, zeker wanneer je één inkomen hebt, in plaats van twee. 

Foto: Woning met een gemiddelde huizenprijs in Barneveld – Henk Bos Makelaardij

Al deze fenomenen zullen het consumentenvertrouwen niet ten goede komen en om die reden zijn sommige voorspellers voorzichtig wanneer we kijken naar de toekomst. Toch zien we vooral positieve tendensen waneer we naar de woningmarkt kijken. Er wordt voor dit jaar voorspeld dat de gemiddelde woningprijs met 10% zal kunnen stijgen. Ook werden er in 2020 gemiddeld 6% meer woningen verkocht ten opzichte van het jaar daarvoor. Hoe is dat te verklaren?

Nieuwe regeltjes

De positieve tendens op de woningmarkt kan verklaard worden door een aantal processen en een aantal nieuwe regels die gelden voor huizenkopers. 

Zo heeft de stijgende huizenprijs ervoor gezorgd dat de restschuld van veel mensen inmiddels verdwenen is. Met andere woorden, zij zullen nu hun woning kunnen verkopen voor een prijs waarmee zij direct hun hypotheek kunnen aflossen. Daarnaast heeft het kabinet de periode dat de rente op een restschuld aftrekbaar is, verlengd naar 15 jaar. Die voordelen zorgen voor een grotere doorstroom in woningen. Er wordt dus over het geheel genomen meer gekocht en verkocht. 

Daarnaast is de hypotheekrente momenteel historisch laag. Dat maakt kopen momenteel erg aantrekkelijk. Door de krapte op de woningmarkt zijn ook de huurprijzen gestegen. Een woning huren kan onder de streep duurder uitvallen dan een woning kopen. Om die reden zien we momenteel nog steeds een stijging van de woningverkoop. 

Ook is de overdrachtsbelasting van 2% komen te vervallen voor starters tussen de 18 en 35 jaar. Voor een gemiddelde woning van €350.000 scheelt dat dus een kostenpost van €7000,-. 

Foto: starterswoning in Rozenburg – Nultien Makelaars

Maar, hoe zit dat dan met corona en de crisis?

Daar zijn de economen niet over uit. Waar de één nog uitgaat van een stijging van de huizenprijzen en het aantal transacties, denkt de ander dat dit zal stabiliseren of dat er misschien een lichte daling zal plaatsvinden. Reden voor paniek is dus vooralsnog niet. Het vertrouwen in de woningmarkt blijft hoog en de algehele woningwaarde plus het aantal transacties stijgt nog steeds. 

Heeft de corona crisis dan helemaal geen invloed? Absoluut wel en niet alleen corona zal van invloed zijn. Hoe langer de lockdown voortduurt en des te meer hordes we tegenkomen op onze quest om het virus onder controle te krijgen, des te groter zal de impact zijn op onze economie en uiteindelijk ook de woningmarkt. 

Maar ook wanneer de corona crisis niet lang meer duurt, ontstaat er uiteindelijk een situatie die niet houdbaar meer zal zijn. Want hoe moet een starter nog een woning kunnen betalen als de gemiddelde huizenprijs maar blijft stijgen? Waar moeten diegenen heen die huur noch hypotheek kunnen betalen? En dan nog een laatste gedachte om even mee te spelen; nu we allemaal massaal thuiswerken, ontstaat er de wens bij veel bedrijven en werknemers om dit straks voort te zetten. Daardoor zal de woningnood in de grote steden misschien deels verminderen omdat het minder belangrijk is om nog vlak bij het werk te wonen. 

Foto: woning in de hoofdstad – Cocq Makelaars

Er zijn genoeg factoren die allemaal mee zullen spelen in het komende jaar. Welk scenario zich uiteindelijk zal ontvouwen, zal afhangen van de komende ontwikkelingen. Wil je meer lezen over alles wat te maken heeft met wonen? Lees dan gerust verder bij onze tips of schrijf je in voor de nieuwsbrief om nooit meer iets te missen.

Crindel WhatsApp Chat
Verstuur via WhatsApp