De woningmarkt in 2020

Woning kopen

De woningmarkt trekt al een hele poos aan. Is het nu een keer klaar met de stijging van de huizenprijzen of groeien we nog een tijdje door? Welke fiscale maatregelen staan op de politieke agenda voor 2020? En hoe zit het met de stikstofproblematiek? In deze blog geven wij jou een kleine update van het laatste nieuws over de huizenmarkt en de belangrijkste verwachtingen. 

Stijging van de huizenprijzen

In 2019 zijn de prijzen voor koopwoningen met gemiddeld zeven procent gestegen. Voor nieuwbouw betaalt men al gauw veertien procent meer! Maar deze stijging is van dichtbij bekeken helemaal niet zo vanzelfsprekend van alle woningen in Nederland. Zo zijn appartementen met ruim dertien en een half procent gestegen ten opzichte van het niveau voor de crisis. Twee-onder-een-kap-woningen zitten echter nog tweeëneenhalf procent onder de prijs van toen en ook vrijstaande woningen zitten vaak nog tien procent onder de gemiddelde prijs in vergelijking met de prijzen van voor de crisis. Daarnaast zijn er grote landelijke verschillen in woningprijzen. Zo is een woning in Drenthe aanzienlijk lager geprijsd dan een vergelijkbare woning in Amsterdam. Voor 2020 wordt door de ABN Amro nog een algemene prijsstijging verwacht van vier procent.

Hogedrukpan

De toegenomen huizenprijzen in combinatie met het huidige woningtekort, zetten de markt onder druk. Ook de nieuwbouw blijft op een lager-dan-verwacht pitje staan vanwege de aangescherpte bouweisen. Het is voor woningzoekers op dit moment dus niet makkelijk om aan een nieuwe woning te komen. De NVM spreekt daarom van woningnood in Nederland. Toch gaan we langzamerhand ook andere geluiden horen. Makelaarskantoren zien dat de gemiddelde vierkantemeterprijs voor een woning in Amsterdam voor het eerst in jaren aan het dalen is. De enorme stijging van de prijzen voor woningen lijkt daarmee over haar piek heen te zijn.

Starters en trends

Voor een gemiddelde woning in een gemiddelde stad is steeds vaker een bovengemiddeld inkomen nodig. Veel starters kunnen niet aan de financiële eisen van een eigen woning voldoen en wijken uit naar de huursector. Ook in de huursector wordt in 2020 in stijging  van de huurprijzen van nog eens vier procent verwacht. Daarmee wordt het duurder om een woning te huren ten opzichte van het betalen van een maandelijkse hypotheek. 

Door de combinatie van het lage woningaanbod in de (rand)stad en de hoge woningprijzen, wordt er in 2020 verwacht dat de vraag naar woningen in de buitengebieden – waar de huizenprijs gemiddeld lager ligt – zal toenemen. Ook wordt er verwacht dat mensen in 2020 gemiddeld een lagere restschuld zullen hebben, wat de doorstroming naar een ander huis versoepeld. De hypotheekrente zal in 2020 iets toe gaan nemen, maar blijft gemiddeld genomen nog steeds erg laag wat ook weer erg gunstig is voor zowel starters als doorstromers. Maar wat is ons kabinet van plan om de woningmarkt te ondersteunen?

Politieke voornemens

Volgens de presentatie op prinsjesdag is het kabinet voornemens om één miljard te investeren in de nieuwbouwsector. De verwachting is dat door deze financiële injectie er meer nieuwbouwprojecten gestart zullen gaan worden waardoor de druk op de woningmarkt iets afneemt. 

Starters krijgen een extra steuntje in de rug door de verwachtte afschaffing van overdrachtsbelasting. Momenteel betalen woningkopers twee procent overdrachtsbelasting voor hun nieuwe huis. Starters, die dit bedrag vaak uit eigen zak moeten betalen, worden in 2020 waarschijnlijk vrijgesteld van deze belasting. 

Tweeverdieners kunnen waarschijnlijk meer gaan lenen in 2020. Volgend jaar mag je 80% van het lagere inkomen optellen bij het hoogste inkomen om zo de maximale hypotheek te bepalen. Dit was in 2019 nog 70%. 

Maatregelen voor beleggers

Momenteel wordt er gekeken of het wettelijk bepaald mag worden dat een huizenkoper ook daadwerkelijke een zelfbewoningsplicht heeft. Dit houdt in dat deze woningen niet gekocht en verhuurd kunnen worden door beleggers. 

De overdrachtsbelasting voor beleggers wordt in 2020 waarschijnlijk juist verhoogd, van twee procent naar tien procent om zo de doorverkoop van woningen te ontmoedigen. Ook gaan er strengere hypotheekeisen gelden. Wie een woning koopt om deze later te verhuren, komt in 2020 nog maar moeilijk aan financiële steun. 

Tot zover de prognose voor 2020. Wil je meer tips of blogs lezen? Kijk dan nu snel bij de tips op onze website. 

Crindel WhatsApp Chat
Verstuur via WhatsApp