De huizenmarkt in 2023

Woning kopen
Alkmaar stad

Aan de absolute gekte op de woningmarkt die we de afgelopen jaren gekend hebben, lijkt definitief een einde te zijn gekomen. Met alles wat zich afspeelt op het wereldtoneel en onze eigen wetgevingen wordt het er allemaal niet makkelijker op om een nauwkeurige voorspelling te doen voor het komende jaar. Maar kijkend naar de uitspraken van onze Nederlandse banken, de energiecrisis en de aanpassingen in de omgevingswet, kunnen we wel enkele uitspraken doen.

Daling in het vooruitzicht

Dit jaar komt er dan toch echt een einde aan de enorme stijging van de woningprijzen de we de afgelopen jaren gekend hebben. De Rabobank verwacht tegen eind 2023 een daling van 3.1% van de woningwaarde, wat het begin zou kunnen zijn van het instorten van de woningmarkt. Toch verwacht men geen horrorscenario’s zoals in 2008 doordat het leen- en aflossingsgedrag van huizenkopers en huizenbezitters tegenwoordig minder risicovol is dan voor 2008.

Die daling leidt ertoe dat men een andere strategie zal gaan hanteren wanneer mensen erover nadenken om te verhuizen. Waar je eerder je eigen woning zonder problemen kon doorverkopen, lijkt het nu handig om eerst je eigen woning te verkopen, voordat je een nieuwe woning aankoopt. Door die strategie zullen er het komende jaar meer woningen te koop komen te staan en ook langer online blijven. Wil je snel je woning nog verkopen, een goede verkoopstyling zal je dan uitkomst bieden.

woning rieten kap

Wetten en Regels

Zoals verwacht maakt ook ons eigen kabinet het ons weer niet makkelijk om aan een eigen woning te komen. Zo is per 1 januari 2023 de overdrachtsbelasting verhoogd van 8% naar 10.4%. Dit bedrag is niet mee te financieren en zul je dus uit eigen zak moeten betalen. Wel blijft de vrijstelling voor overdrachtsbelasting gelden voor woningen tot €440.000,-.

Heb je ouders die je een handje willen helpen met het kopen van een eigen woning? Dan heb je de komende jaren flinke pech. In 2022 mocht je als ouder nog € 106.671,- belastingvrij schenken aan je kinderen. Maar per 1 januari 2023 wordt de schenkingsvrijstelling verlaagt tot een bedrag van €28.947,- en per 1 januari 2024 zelfs helemaal afgeschaft.

Er zijn wel twee pluspunten om tee benoemen. Zo gaat de NHG-grens omhoog van € 355.000,- naar € 405.000 en telt een tweede inkomen nu volledig mee bij het aanvragen van een hypotheek.

Bouwcrisis

De Nederlandse bouwsector wordt er in 2023 niet beter op. De ING verwacht zelfs een verdere inkrimping dit jaar. Dat heeft alles te maken met terughoudendheid in vergunningverlening, de gestegen bouwkosten en de stikstof problematiek. De bouwkosten stijgen met name door de hoge energieprijzen. Hierdoor zien we een flinke kostenstijgingen bij de energie-intensieve beton-, cement- en baksteenindustrie. Door de hoge bouwkosten is er minder animo bij consumenten om een nieuwbouwwoning te kopen en dat is problematisch want hierdoor wordt er minder gebouwd dan nodig is om de bestaande wooncrisis te verlichten.

sparen woning

Energieprijzen

We hebben nog steeds te maken met absurd hoge energieprijzen voor zowel gas als stroom en ook het ingestelde prijsplafond voor consumenten zorgt voor meer vragen dan oplossingen. Door de hoge energieprijzen blijft er minder geld over voor andere zaken, zoals eventueel verhuizen. Hierdoor zien we een neerwaartse trend ontstaan in het aantal woningen wat jaarlijks verkocht wordt. Men investeert liever in het energiezuinig maken van eigen woning om direct kosten te kunnen besparen. Twijfel jij tussen verbouwen of verhuizen? Lees deze tips die je op weg kunnen helpen bij je beslissing.

Inflatie

De corona crisis heeft veel bedrijven de das om gedaan en veel sectoren hebben een enorme financiële klap gekregen. De opgebouwde schulden, de hoge energieprijzen en de sterke dalingen op beurzen hebben ertoe geleidt dat de consumenten prijzen de lucht in zijn geschoten. Niet alleen energie is duurder geworden, niet alleen nieuwbouw is duurder geworden, maar ook zaken zoals kleding, eten, uitjes of verzekeringen vragen allemaal meer van onze portemonnee. Hierdoor blijft er minder bestedingsruimte over, ook voor zaken zoals een nieuwe woning en het energiezuiniger maken van een woning.

Voor diegenen onder ons die in een verouderde, slecht geïsoleerde woning wonen en net rond kunnen komen, is het dweilen met de kraan open en ook in 2023 lijkt daar geen goede oplossing voor te zijn.

Al met al lijkt het scenario voor 2023 somber. Beslissingen op het wereldtoneel (zoals de voortdurende oorlog tussen Rusland en Ukraine) hebben een grote impact op onze eigen economie. Dat we hetzelfde doemscenario tegemoet gaan zoals in 2008 lijkt gelukkig vergezocht en laten we hopen dat we in 2023 wat meer positieve ontwikkelingen gaan zien.

Menu
Crindel WhatsApp Chat
Verstuur via WhatsApp